Văn phòng - cơ quan
Văn phòng - cơ quan
 Chén giấy Fest Bio 350ml

Chén giấy Fest Bio 350ml

110,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Chén nước chấm bã mía 2oz + nắp

Chén nước chấm bã mía 2oz + nắp

162,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Chén nước chấm giấy Fest Bio 30ml

Chén nước chấm giấy Fest Bio 30ml

65,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa giấy bạc Ø14 cm

Dĩa giấy bạc Ø14 cm

23,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa giấy bạc Ø15 cm

Dĩa giấy bạc Ø15 cm

42,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa giấy hoa văn Ø14 cm (ngẫu nhiên)

Dĩa giấy hoa văn Ø14 cm (ngẫu nhiên)

10,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa giấy oval Fest Bio 6.5in - 16×23cm

Dĩa giấy oval Fest Bio 6.5in - 16×23cm

100,750₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa giấy trắng Ø13 cm

Dĩa giấy trắng Ø13 cm

37,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa giấy tròn Fest Bio 8 inches - Ø19.5 cm

Dĩa giấy tròn Fest Bio 8 inches - Ø19.5 cm

115,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa giấy tròn Fest Bio 9 inches - Ø23 cm

Dĩa giấy tròn Fest Bio 9 inches - Ø23 cm

136,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Đũa tre cao cấp 20cm

Đũa tre cao cấp 20cm

45,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Giấy gói hamburger 28x28cm (không in)

Giấy gói hamburger 28x28cm (không in)

175,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Giấy lau tay 20×22cm

Giấy lau tay 20×22cm

150,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Giấy lụa PREMIER 180 tờ

Giấy lụa PREMIER 180 tờ

100,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Giấy vệ sinh cuộn lớn 700gram

Giấy vệ sinh cuộn lớn 700gram

114,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Giấy vệ sinh cuộn nhỏ 70gram

Giấy vệ sinh cuộn nhỏ 70gram

40,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Khay giấy Fest Choice 5×10in -12×26cm

Khay giấy Fest Choice 5×10in -12×26cm

143,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Khay giấy Fest Choice 5×8in - 14×21cm

Khay giấy Fest Choice 5×8in - 14×21cm

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Khay giấy Fest Choice 8×8in - 20×20cm

Khay giấy Fest Choice 8×8in - 20×20cm

91,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Khay giấy kraft Fest Deli 5×8in - 14×21cm

Khay giấy kraft Fest Deli 5×8in - 14×21cm

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy trắng 120ml - 4oz (Sampling)

Ly giấy trắng 120ml - 4oz (Sampling)

26,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy trắng 180ml - 6.5oz (Nước lọc)

Ly giấy trắng 180ml - 6.5oz (Nước lọc)

29,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy trắng 250ml - 9oz

Ly giấy trắng 250ml - 9oz

42,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy trắng 360ml - 12oz OFS (Café)

Ly giấy trắng 360ml - 12oz OFS (Café)

25,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy trắng 400ml - 14oz

Ly giấy trắng 400ml - 14oz

27,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Muỗng gỗ cao cấp 16cm (Gỗ loại 1, không mắt đen)

Muỗng gỗ cao cấp 16cm (Gỗ loại 1, không mắt đen)

75,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Muỗng gỗ cao cấp 9.5cm (Muỗng kem)

Muỗng gỗ cao cấp 9.5cm (Muỗng kem)

60,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Muỗng nhựa trắng cao cấp

Muỗng nhựa trắng cao cấp

30,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Nĩa gỗ cao cấp 16cm (Gỗ loại 1, không mắt đen)

Nĩa gỗ cao cấp 16cm (Gỗ loại 1, không mắt đen)

75,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Nĩa nhựa trắng cao cấp

Nĩa nhựa trắng cao cấp

30,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy Ø6×197mm - màu trắng (Cafe)

Ống hút giấy Ø6×197mm - màu trắng (Cafe)

15,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Que gỗ khuấy cafe 19cm

Que gỗ khuấy cafe 19cm

35,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy Fest Bio 500ml

Tô giấy Fest Bio 500ml

123,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy Fest Bio 875ml

Tô giấy Fest Bio 875ml

143,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi rác cuộn 44×55 (70-75 cái/ kg)

Túi rác cuộn 44×55 (70-75 cái/ kg)

30,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi rác cuộn 55×65 (50 - 55 cái/ kg)

Túi rác cuộn 55×65 (50 - 55 cái/ kg)

30,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi rác cuộn 64×78 (30 - 35 cái/ kg)

Túi rác cuộn 64×78 (30 - 35 cái/ kg)

30,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi rác cuộn 78x92 (20 - 25 cái/ kg)

Túi rác cuộn 78x92 (20 - 25 cái/ kg)

30,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi rác đen 80×100 (70L) - 10 - 12 cái/ kg

Túi rác đen 80×100 (70L) - 10 - 12 cái/ kg

35,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi rác đen 90×120 (120L) - 8 -9 cái/ kg

Túi rác đen 90×120 (120L) - 8 -9 cái/ kg

35,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
đánh giá trên sản phẩm “Văn phòng - cơ quan
0 sản phẩm
0₫
Đóng