Nhà hàng - khách sạn
Nhà hàng - khách sạn
 Bộ dao muỗng nĩa gỗ, khăn giấy - bọc màng giấy kraft

Bộ dao muỗng nĩa gỗ, khăn giấy - bọc màng giấy kraft

250,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Bộ muỗng (gỗ) đũa tăm giấy - bọc màng giấy kraft

Bộ muỗng (gỗ) đũa tăm giấy - bọc màng giấy kraft

172,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Chén nước chấm bã mía 2oz + nắp

Chén nước chấm bã mía 2oz + nắp

162,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa bã mía Fest Brown 10in - Ø26cm

Dĩa bã mía Fest Brown 10in - Ø26cm

162,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa bã mía Fest Brown 7in - Ø18cm

Dĩa bã mía Fest Brown 7in - Ø18cm

78,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa bã mía Fest Brown 8in - Ø19.5cm

Dĩa bã mía Fest Brown 8in - Ø19.5cm

97,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa bã mía Fest Brown 9in - Ø23cm

Dĩa bã mía Fest Brown 9in - Ø23cm

117,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa bã mía oval Fest Brown 10in - 23×32cm

Dĩa bã mía oval Fest Brown 10in - 23×32cm

240,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa bã mía oval Fest Brown 6.5in - 16×23cm

Dĩa bã mía oval Fest Brown 6.5in - 16×23cm

94,250₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Đũa tre cao cấp 20cm

Đũa tre cao cấp 20cm

45,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Giấy gói hamburger 28x28cm (không in)

Giấy gói hamburger 28x28cm (không in)

175,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp bã mía 2 ngăn 750ml + nắp PET

Hộp bã mía 2 ngăn 750ml + nắp PET

234,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp bã mía 700ml + nắp PET

Hộp bã mía 700ml + nắp PET

234,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp bã mía burger Fest Brown 600ml

Hộp bã mía burger Fest Brown 600ml

143,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp bã mía Fest Brown 450ml (Hộp xôi)

Hộp bã mía Fest Brown 450ml (Hộp xôi)

117,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp bã mía Fest Brown 600ml (Hộp cơm)

Hộp bã mía Fest Brown 600ml (Hộp cơm)

143,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 600ml

Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 600ml

87,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 950ml

Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 950ml

292,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy 3 ngăn Fest Bio 1000ml

Hộp giấy 3 ngăn Fest Bio 1000ml

211,250₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy đựng gà 30×22×17cm

Hộp giấy đựng gà 30×22×17cm

650,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 1000ml

Hộp giấy Fest Bio 1000ml

260,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 450ml (Hộp xôi giấy)

Hộp giấy Fest Bio 450ml (Hộp xôi giấy)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 600ml (Hộp cơm giấy)

Hộp giấy Fest Bio 600ml (Hộp cơm giấy)

162,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 600ml + nắp PET

Hộp giấy Fest Bio 600ml + nắp PET

112,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 1300ml (Hộp gà quay)

Hộp giấy Fest Choice 1300ml (Hộp gà quay)

215,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 2000ml (Hộp vịt quay)

Hộp giấy Fest Choice 2000ml (Hộp vịt quay)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 500ml (Hộp bánh bao)

Hộp giấy Fest Choice 500ml (Hộp bánh bao)

65,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 500ml (Hộp xôi giấy)

Hộp giấy Fest Choice 500ml (Hộp xôi giấy)

78,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 650ml + nắp PET

Hộp giấy Fest Choice 650ml + nắp PET

227,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 725ml (Hộp cơm giấy)

Hộp giấy Fest Choice 725ml (Hộp cơm giấy)

110,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 10.5*10.5 + Nắp PET

Hộp giấy kraft 10.5*10.5 + Nắp PET

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1200ml (Hộp salad)

Hộp giấy kraft 1200ml (Hộp salad)

192,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1200ml + nắp PET

Hộp giấy kraft 1200ml + nắp PET

430,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1200ml cửa sổ

Hộp giấy kraft 1200ml cửa sổ

227,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1218 + nắp PET

Hộp giấy kraft 1218 + nắp PET

225,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1400ml nắp gài chéo

Hộp giấy kraft 1400ml nắp gài chéo

205,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1413 + Nắp PET (Hộp bánh)

Hộp giấy kraft 1413 + Nắp PET (Hộp bánh)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1600ml

Hộp giấy kraft 1600ml

222,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1600ml + nắp PET

Hộp giấy kraft 1600ml + nắp PET

480,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1600ml cửa sổ

Hộp giấy kraft 1600ml cửa sổ

280,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1985 + nắp PET (Hộp bánh)

Hộp giấy kraft 1985 + nắp PET (Hộp bánh)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 2000ml nắp gài chéo

Hộp giấy kraft 2000ml nắp gài chéo

275,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 3000ml nắp gài chéo

Hộp giấy kraft 3000ml nắp gài chéo

300,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 4 ngăn 22×21×5 cm

Hộp giấy kraft 4 ngăn 22×21×5 cm

1,440,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 700ml (Hộp cơm)

Hộp giấy kraft 700ml (Hộp cơm)

147,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 700ml + nắp PET

Hộp giấy kraft 700ml + nắp PET

390,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 700ml có cửa sổ

Hộp giấy kraft 700ml có cửa sổ

165,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 750ml nắp gài chéo

Hộp giấy kraft 750ml nắp gài chéo

123,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 900ml (Hộp cơm giấy)

Hộp giấy kraft 900ml (Hộp cơm giấy)

162,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 900ml + nắp PET

Hộp giấy kraft 900ml + nắp PET

405,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
đánh giá trên sản phẩm “Nhà hàng - khách sạn
0 sản phẩm
0₫
Đóng