Hộp giấy KRAFT
Hộp giấy KRAFT
 Hộp giấy kraft 4 ngăn 22×21×5 cm

Hộp giấy kraft 4 ngăn 22×21×5 cm

1,440,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 700ml (Hộp cơm)

Hộp giấy kraft 700ml (Hộp cơm)

147,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 900ml (Hộp cơm giấy)

Hộp giấy kraft 900ml (Hộp cơm giấy)

162,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1200ml (Hộp salad)

Hộp giấy kraft 1200ml (Hộp salad)

192,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1600ml

Hộp giấy kraft 1600ml

222,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 700ml + nắp PET

Hộp giấy kraft 700ml + nắp PET

390,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 900ml + nắp PET

Hộp giấy kraft 900ml + nắp PET

405,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1200ml + nắp PET

Hộp giấy kraft 1200ml + nắp PET

430,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1600ml + nắp PET

Hộp giấy kraft 1600ml + nắp PET

480,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 700ml có cửa sổ

Hộp giấy kraft 700ml có cửa sổ

165,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 900ml có cửa sổ (Hộp cơm giấy)

Hộp giấy kraft 900ml có cửa sổ (Hộp cơm giấy)

182,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1200ml cửa sổ

Hộp giấy kraft 1200ml cửa sổ

227,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1600ml cửa sổ

Hộp giấy kraft 1600ml cửa sổ

280,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 750ml nắp gài chéo

Hộp giấy kraft 750ml nắp gài chéo

123,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1400ml nắp gài chéo

Hộp giấy kraft 1400ml nắp gài chéo

205,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 2000ml nắp gài chéo

Hộp giấy kraft 2000ml nắp gài chéo

275,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 3000ml nắp gài chéo

Hộp giấy kraft 3000ml nắp gài chéo

300,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 10.5*10.5 + Nắp PET

Hộp giấy kraft 10.5*10.5 + Nắp PET

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1413 + Nắp PET (Hộp bánh)

Hộp giấy kraft 1413 + Nắp PET (Hộp bánh)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1218 + nắp PET

Hộp giấy kraft 1218 + nắp PET

225,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1985 + nắp PET (Hộp bánh)

Hộp giấy kraft 1985 + nắp PET (Hộp bánh)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft burger 11×11×7cm

Hộp giấy kraft burger 11×11×7cm

250,250₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft Fest Daily 650ml + nắp PET (Hộp Salad)

Hộp giấy kraft Fest Daily 650ml + nắp PET (Hộp Salad)

217,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy đựng gà 30×22×17cm

Hộp giấy đựng gà 30×22×17cm

650,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft quai xách 13×10×10cm

Hộp giấy kraft quai xách 13×10×10cm

350,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft quai xách 20×10×10cm

Hộp giấy kraft quai xách 20×10×10cm

377,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft quai xách 22×14×10cm

Hộp giấy kraft quai xách 22×14×10cm

450,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy pizza 17×17×4.5cm

Hộp giấy pizza 17×17×4.5cm

175,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy pizza 20×20×4.5cm

Hộp giấy pizza 20×20×4.5cm

200,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy pizza 23×23×4.5cm

Hộp giấy pizza 23×23×4.5cm

220,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy pizza 32×32×5cm

Hộp giấy pizza 32×32×5cm

520,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
đánh giá trên sản phẩm “Hộp giấy KRAFT
0 sản phẩm
0₫
Đóng