Hộp giấy Fest Choice 500ml (Hộp bánh bao)

Hộp giấy Fest Choice 500ml (Hộp bánh bao)

65,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 500ml (Hộp xôi giấy)

Hộp giấy Fest Choice 500ml (Hộp xôi giấy)

78,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 725ml (Hộp cơm giấy)

Hộp giấy Fest Choice 725ml (Hộp cơm giấy)

110,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 1300ml (Hộp gà quay)

Hộp giấy Fest Choice 1300ml (Hộp gà quay)

215,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 2000ml (Hộp vịt quay)

Hộp giấy Fest Choice 2000ml (Hộp vịt quay)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 650ml + nắp PET

Hộp giấy Fest Choice 650ml + nắp PET

227,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 450ml (Hộp xôi giấy)

Hộp giấy Fest Bio 450ml (Hộp xôi giấy)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 600ml (Hộp cơm giấy)

Hộp giấy Fest Bio 600ml (Hộp cơm giấy)

162,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 950ml

Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 950ml

292,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 1000ml

Hộp giấy Fest Bio 1000ml

260,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 600ml + nắp PET

Hộp giấy Fest Bio 600ml + nắp PET

112,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 600ml

Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 600ml

87,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy 3 ngăn Fest Bio 1000ml

Hộp giấy 3 ngăn Fest Bio 1000ml

211,250₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy burger 12×12×7cm

Hộp giấy burger 12×12×7cm

65,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy trắng 10.5*10.5 + Nắp PET

Hộp giấy trắng 10.5*10.5 + Nắp PET

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy trắng 1413 + Nắp PET

Hộp giấy trắng 1413 + Nắp PET

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy trắng 1985 + nắp PET

Hộp giấy trắng 1985 + nắp PET

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy sandwich trắng 12×12×6cm

Hộp giấy sandwich trắng 12×12×6cm

125,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0

icon Tính năng vượt trội

Bộ sản phẩm Choice
Bộ sản phẩm home_collection_type_title_1 Bộ sản phẩm home_collection_type_title_1
Choice
Bộ sản phẩm home_collection_type_title_2 Bộ sản phẩm home_collection_type_title_2
Brown
Bộ sản phẩm home_collection_type_title_3 Bộ sản phẩm home_collection_type_title_3
Bio
Bộ sản phẩm home_collection_type_title_4 Bộ sản phẩm home_collection_type_title_4
Daily

icon Tiêu chuẩn chất lượng

object 1
object 2

Có phải phá rừng để sản xuất sản phẩm giấy?

Sản phẩm được bán tại ECOESHOP.VN là kết quả của một chuỗi dây chuyền sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách mang giá trị phát triển bền vững, nói KHÔNG sử dụng cây rừng, KHÔNG chặt phá rừng và KHÔNG gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
Cụ thể, nguyên liệu đầu vào là các loại CÂY GỖ THƯƠNG PHẨM ngắn ngày như cây bạch đàn, cây keo,... Việc trồng trọt và sản xuất các cây này được quản lý riêng trong một mảng lâm - nông nghiệp, có sự hợp tác, giám sát chặc chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người nông dân, trong việc trồng cây, khai thác gỗ, phục hồi đất, tái phủ xanh với quy trình khoa học và áp dụng đầy đủ các công nghệ tiến bộ.
Một lần nữa, ECOESHOP.VN xin cam kết các sản phẩm từ giấy của chúng tôi KHÔNG được tạo ra từ cây rừng và KHÔNG gây ảnh hưởng xấu đến môi trường!
object 3

icon Khách hàng và đối tác

0 sản phẩm
0₫
Đóng