Cafe - giải khát
Cafe - giải khát
 Giấy lau tay 20×22cm

Giấy lau tay 20×22cm

150,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Giấy vệ sinh cuộn lớn 700gram

Giấy vệ sinh cuộn lớn 700gram

114,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Giấy vệ sinh cuộn nhỏ 70gram

Giấy vệ sinh cuộn nhỏ 70gram

40,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy 180ml - 6.5oz (Nước lọc)

Ly giấy 180ml - 6.5oz (Nước lọc)

29,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy 270ml - 9oz

Ly giấy 270ml - 9oz

42,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy 360ml - 12oz

Ly giấy 360ml - 12oz

39,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy 410ml - 14oz

Ly giấy 410ml - 14oz

27,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy 480ml - 16oz (Sinh tố)

Ly giấy 480ml - 16oz (Sinh tố)

27,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy 650ml - 22oz (Trà sữa)

Ly giấy 650ml - 22oz (Trà sữa)

30,875₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy kraft 270ml - 9oz double wall

Ly giấy kraft 270ml - 9oz double wall

37,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy kraft 360ml - 12oz double wall

Ly giấy kraft 360ml - 12oz double wall

45,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy kraft 360ml - 12oz ripple wall

Ly giấy kraft 360ml - 12oz ripple wall

63,750₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy kraft 480ml - 16oz double wall

Ly giấy kraft 480ml - 16oz double wall

56,250₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Miếng carton cầm ly nóng (12oz 14oz 16oz)

Miếng carton cầm ly nóng (12oz 14oz 16oz)

85,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Muỗng nhựa đen cao cấp

Muỗng nhựa đen cao cấp

60,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Muỗng nhựa trắng cao cấp

Muỗng nhựa trắng cao cấp

30,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Nắp ly giấy 12, 14, 16oz - PP đen Ø90 có nút (ly trắng/kraft) - TTK

Nắp ly giấy 12, 14, 16oz - PP đen Ø90 có nút (ly trắng/kraft) - TTK

22,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Nắp ly giấy 12, 14, 16oz - PP trắng Ø90 có nút (ly trắng/kraft)

Nắp ly giấy 12, 14, 16oz - PP trắng Ø90 có nút (ly trắng/kraft)

22,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Nắp ly giấy 12oz - PET Ø83 bằng (ly trắng)

Nắp ly giấy 12oz - PET Ø83 bằng (ly trắng)

30,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Nắp ly giấy 12oz - PS đen Ø83 đục lỗ (ly trắng) - HP

Nắp ly giấy 12oz - PS đen Ø83 đục lỗ (ly trắng) - HP

22,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Nắp ly giấy 14, 16, 22oz - PET Ø89 bằng (ly trắng)

Nắp ly giấy 14, 16, 22oz - PET Ø89 bằng (ly trắng)

30,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Nắp ly giấy 14, 16oz - PET Ø89 cầu (ly trắng)

Nắp ly giấy 14, 16oz - PET Ø89 cầu (ly trắng)

18,250₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Nắp ly giấy 9oz - PP trắng Ø80 có nút (ly kraft)

Nắp ly giấy 9oz - PP trắng Ø80 có nút (ly kraft)

22,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Nắp ly giấy 9oz - PS đen Ø77 có nút (ly trắng) - THH

Nắp ly giấy 9oz - PS đen Ø77 có nút (ly trắng) - THH

22,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Nắp ly giấy 9oz - PS đen Ø80 có nút (ly kraft) - VNP

Nắp ly giấy 9oz - PS đen Ø80 có nút (ly kraft) - VNP

22,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy Ø10×197mm - màu trắng

Ống hút giấy Ø10×197mm - màu trắng

8,100₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy Ø12×197mm - màu trắng

Ống hút giấy Ø12×197mm - màu trắng

7,875₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy Ø6×197mm - màu trắng

Ống hút giấy Ø6×197mm - màu trắng

12,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy Ø8×197mm - màu trắng

Ống hút giấy Ø8×197mm - màu trắng

9,600₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy trắng Ø10×197mm - bọc màng

Ống hút giấy trắng Ø10×197mm - bọc màng

125,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy trắng Ø12×197mm - bọc màng

Ống hút giấy trắng Ø12×197mm - bọc màng

155,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy trắng Ø6×197mm - bọc màng

Ống hút giấy trắng Ø6×197mm - bọc màng

72,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy trắng Ø8×197mm - bọc màng

Ống hút giấy trắng Ø8×197mm - bọc màng

95,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút nóng dập đôi màu đen

Ống hút nóng dập đôi màu đen

100,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Quai xách ly dây thừng (phù hợp với tất cả size ly)

Quai xách ly dây thừng (phù hợp với tất cả size ly)

40,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi PE đựng 1 ly

Túi PE đựng 1 ly

70,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi PE đựng 2 ly

Túi PE đựng 2 ly

70,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi rác cuộn 44×55

Túi rác cuộn 44×55

30,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi rác cuộn 55×65

Túi rác cuộn 55×65

30,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi rác đen 70×90 (50L)

Túi rác đen 70×90 (50L)

35,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi rác đen 90×120 (120L)

Túi rác đen 90×120 (120L)

35,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
đánh giá trên sản phẩm “Cafe - giải khát
0 sản phẩm
0₫
Đóng