google shopping
google shopping
 Bộ dao muỗng nĩa gỗ, khăn giấy - bọc màng giấy kraft

Bộ dao muỗng nĩa gỗ, khăn giấy - bọc màng giấy kraft

250,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Bộ muỗng (gỗ) đũa tăm giấy - bọc màng giấy kraft

Bộ muỗng (gỗ) đũa tăm giấy - bọc màng giấy kraft

172,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Bộ muỗng (nhựa) đũa tăm giấy - bọc màng BOPP

Bộ muỗng (nhựa) đũa tăm giấy - bọc màng BOPP

78,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Chén giấy Fest Bio 350ml

Chén giấy Fest Bio 350ml

110,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dao gỗ cao cấp 16.5cm (Gỗ loại 1, không mắt đen)

Dao gỗ cao cấp 16.5cm (Gỗ loại 1, không mắt đen)

75,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa bã mía Fest Brown 7in - Ø18cm

Dĩa bã mía Fest Brown 7in - Ø18cm

78,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa bã mía Fest Brown 9in - Ø23cm

Dĩa bã mía Fest Brown 9in - Ø23cm

117,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa bã mía oval Fest Brown 10in - 23×32cm

Dĩa bã mía oval Fest Brown 10in - 23×32cm

240,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa bã mía oval Fest Brown 6.5in - 16×23cm

Dĩa bã mía oval Fest Brown 6.5in - 16×23cm

94,250₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa giấy Fest Choice 7in - Ø18cm

Dĩa giấy Fest Choice 7in - Ø18cm

60,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Đũa gỗ bọc giấy cao cấp 20cm

Đũa gỗ bọc giấy cao cấp 20cm

35,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp bã mía burger Fest Brown 600ml

Hộp bã mía burger Fest Brown 600ml

143,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp bã mía Fest Brown 450ml (Hộp xôi)

Hộp bã mía Fest Brown 450ml (Hộp xôi)

117,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp bã mía Fest Brown 600ml (Hộp cơm)

Hộp bã mía Fest Brown 600ml (Hộp cơm)

143,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy burger 12×12×7cm

Hộp giấy burger 12×12×7cm

65,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 600ml (Hộp cơm giấy)

Hộp giấy Fest Bio 600ml (Hộp cơm giấy)

162,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 600ml + nắp PET

Hộp giấy Fest Bio 600ml + nắp PET

112,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 500ml (Hộp bánh bao)

Hộp giấy Fest Choice 500ml (Hộp bánh bao)

65,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 500ml (Hộp xôi giấy)

Hộp giấy Fest Choice 500ml (Hộp xôi giấy)

78,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 725ml (Hộp cơm giấy)

Hộp giấy Fest Choice 725ml (Hộp cơm giấy)

110,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1200ml (Hộp salad)

Hộp giấy kraft 1200ml (Hộp salad)

192,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1400ml nắp gài chéo

Hộp giấy kraft 1400ml nắp gài chéo

205,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1413 + Nắp PET (Hộp bánh)

Hộp giấy kraft 1413 + Nắp PET (Hộp bánh)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1985 + nắp PET (Hộp bánh)

Hộp giấy kraft 1985 + nắp PET (Hộp bánh)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 900ml (Hộp cơm giấy)

Hộp giấy kraft 900ml (Hộp cơm giấy)

162,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 900ml + nắp PET

Hộp giấy kraft 900ml + nắp PET

405,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 900ml có cửa sổ (Hộp cơm giấy)

Hộp giấy kraft 900ml có cửa sổ (Hộp cơm giấy)

182,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft Fest Daily 650ml + nắp PET (Hộp Salad)

Hộp giấy kraft Fest Daily 650ml + nắp PET (Hộp Salad)

217,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy pizza 17×17×4.5cm

Hộp giấy pizza 17×17×4.5cm

175,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Khay giấy đựng ly 2 ngăn

Khay giấy đựng ly 2 ngăn

70,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Khay giấy đựng ly 4 ngăn

Khay giấy đựng ly 4 ngăn

117,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Khay giấy Fest Choice 5×8in - 14×21cm

Khay giấy Fest Choice 5×8in - 14×21cm

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy kraft 250ml - 9oz double wall

Ly giấy kraft 250ml - 9oz double wall

37,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy kraft 360ml - 12oz double wall

Ly giấy kraft 360ml - 12oz double wall

48,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy kraft 480ml - 16oz double wall

Ly giấy kraft 480ml - 16oz double wall

56,250₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy trắng 120ml - 4oz (Sampling)

Ly giấy trắng 120ml - 4oz (Sampling)

26,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy trắng 180ml - 6.5oz (Nước lọc)

Ly giấy trắng 180ml - 6.5oz (Nước lọc)

29,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy trắng 250ml - 9oz

Ly giấy trắng 250ml - 9oz

42,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy trắng 360ml - 12oz OFS (Café)

Ly giấy trắng 360ml - 12oz OFS (Café)

25,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy trắng 400ml - 14oz

Ly giấy trắng 400ml - 14oz

27,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy trắng 480ml - 16oz (Sinh tố)

Ly giấy trắng 480ml - 16oz (Sinh tố)

27,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy trắng 650ml - 22oz (Trà sữa)

Ly giấy trắng 650ml - 22oz (Trà sữa)

30,875₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Muỗng giấy ngắn Fest Bio 11cm

Muỗng giấy ngắn Fest Bio 11cm

78,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Muỗng gỗ cao cấp 16cm (Gỗ loại 1, không mắt đen)

Muỗng gỗ cao cấp 16cm (Gỗ loại 1, không mắt đen)

75,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Muỗng gỗ cao cấp 9.5cm (Muỗng kem)

Muỗng gỗ cao cấp 9.5cm (Muỗng kem)

60,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Nắp giấy cho ly giấy 12/14/16/22oz - Ø90 (lỗ to)

Nắp giấy cho ly giấy 12/14/16/22oz - Ø90 (lỗ to)

29,250₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Nĩa gỗ cao cấp 16cm (Gỗ loại 1, không mắt đen)

Nĩa gỗ cao cấp 16cm (Gỗ loại 1, không mắt đen)

75,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Nĩa gỗ xiên hoa quả 10cm

Nĩa gỗ xiên hoa quả 10cm

35,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy Ø6×197mm - màu trắng (Cafe)

Ống hút giấy Ø6×197mm - màu trắng (Cafe)

15,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy Ø8×197mm - màu trắng (Sinh tố/đá bào)

Ống hút giấy Ø8×197mm - màu trắng (Sinh tố/đá bào)

9,900₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
đánh giá trên sản phẩm “google shopping
0 sản phẩm
0₫
Đóng