Daily
Daily
 Hộp giấy kraft 10.5*10.5 + Nắp PET

Hộp giấy kraft 10.5*10.5 + Nắp PET

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1200ml (Hộp salad)

Hộp giấy kraft 1200ml (Hộp salad)

192,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1200ml + nắp PET

Hộp giấy kraft 1200ml + nắp PET

430,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1200ml cửa sổ

Hộp giấy kraft 1200ml cửa sổ

227,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1218 + nắp PET

Hộp giấy kraft 1218 + nắp PET

225,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1400ml nắp gài chéo

Hộp giấy kraft 1400ml nắp gài chéo

205,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1413 + Nắp PET (Hộp bánh)

Hộp giấy kraft 1413 + Nắp PET (Hộp bánh)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1600ml

Hộp giấy kraft 1600ml

222,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1600ml + nắp PET

Hộp giấy kraft 1600ml + nắp PET

480,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1600ml cửa sổ

Hộp giấy kraft 1600ml cửa sổ

280,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 1985 + nắp PET (Hộp bánh)

Hộp giấy kraft 1985 + nắp PET (Hộp bánh)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 2000ml nắp gài chéo

Hộp giấy kraft 2000ml nắp gài chéo

275,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 3000ml nắp gài chéo

Hộp giấy kraft 3000ml nắp gài chéo

300,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 700ml (Hộp cơm)

Hộp giấy kraft 700ml (Hộp cơm)

147,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 700ml + nắp PET

Hộp giấy kraft 700ml + nắp PET

390,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 700ml có cửa sổ

Hộp giấy kraft 700ml có cửa sổ

165,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 750ml nắp gài chéo

Hộp giấy kraft 750ml nắp gài chéo

123,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 900ml (Hộp cơm giấy)

Hộp giấy kraft 900ml (Hộp cơm giấy)

162,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 900ml + nắp PET

Hộp giấy kraft 900ml + nắp PET

405,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft 900ml có cửa sổ (Hộp cơm giấy)

Hộp giấy kraft 900ml có cửa sổ (Hộp cơm giấy)

182,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft Fest Daily 650ml + nắp PET (Hộp Salad)

Hộp giấy kraft Fest Daily 650ml + nắp PET (Hộp Salad)

217,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft quai xách 13×10×10cm

Hộp giấy kraft quai xách 13×10×10cm

350,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft quai xách 20×10×10cm

Hộp giấy kraft quai xách 20×10×10cm

377,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy kraft quai xách 22×14×10cm

Hộp giấy kraft quai xách 22×14×10cm

450,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy kraft 240ml - 8oz ripple wall

Ly giấy kraft 240ml - 8oz ripple wall

135,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy kraft 250ml - 9oz double wall

Ly giấy kraft 250ml - 9oz double wall

37,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy kraft 360ml - 12oz double wall

Ly giấy kraft 360ml - 12oz double wall

45,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy kraft 360ml - 12oz ripple wall

Ly giấy kraft 360ml - 12oz ripple wall

63,750₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy kraft 470ml - 16oz ripple wall

Ly giấy kraft 470ml - 16oz ripple wall

87,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy kraft 480ml - 16oz double wall

Ly giấy kraft 480ml - 16oz double wall

56,250₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy kraft 1000ml + nắp PET (không nóng)

Tô giấy kraft 1000ml + nắp PET (không nóng)

115,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy kraft 1000ml + nắp PP (món nóng)

Tô giấy kraft 1000ml + nắp PP (món nóng)

115,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy kraft 350ml + nắp giấy kraft

Tô giấy kraft 350ml + nắp giấy kraft

220,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy kraft 500ml + nắp giấy kraft

Tô giấy kraft 500ml + nắp giấy kraft

247,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy kraft 750ml + nắp PET (không nóng)

Tô giấy kraft 750ml + nắp PET (không nóng)

105,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy kraft 750ml + nắp PP (món nóng)

Tô giấy kraft 750ml + nắp PP (món nóng)

105,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
đánh giá trên sản phẩm “Daily
0 sản phẩm
0₫
Đóng