Choice
Choice
 Dĩa giấy Fest Choice 7in - Ø18cm

Dĩa giấy Fest Choice 7in - Ø18cm

117,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 1300ml (Gà quay)

Hộp giấy Fest Choice 1300ml (Gà quay)

215,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 2000ml (Vịt quay)

Hộp giấy Fest Choice 2000ml (Vịt quay)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 500ml (bánh bao)

Hộp giấy Fest Choice 500ml (bánh bao)

65,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 500ml (Hộp xôi giấy)

Hộp giấy Fest Choice 500ml (Hộp xôi giấy)

78,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 650ml + nắp PET

Hộp giấy Fest Choice 650ml + nắp PET

227,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Choice 725ml (Hộp cơm)

Hộp giấy Fest Choice 725ml (Hộp cơm)

110,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Khay giấy Choice 8in (lá chuối)

Khay giấy Choice 8in (lá chuối)

250,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
Tạm hết hàng
 Khay giấy Choice 8in (vân gỗ)

Khay giấy Choice 8in (vân gỗ)

250,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Khay giấy Fest Choice 3×3in - 13×13cm

Khay giấy Fest Choice 3×3in - 13×13cm

65,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Khay giấy Fest Choice 5×10in -12×26cm

Khay giấy Fest Choice 5×10in -12×26cm

143,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Khay giấy Fest Choice 5×8in - 14×21cm

Khay giấy Fest Choice 5×8in - 14×21cm

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Khay giấy Fest Choice 8×8in - 20×20cm

Khay giấy Fest Choice 8×8in - 20×20cm

91,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Khay giấy kraft 11x15x4.5cm

Khay giấy kraft 11x15x4.5cm

169,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Khay giấy kraft 11x17x4.5cm

Khay giấy kraft 11x17x4.5cm

186,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Khay giấy kraft Fest Deli 5×8in - 14×21cm

Khay giấy kraft Fest Deli 5×8in - 14×21cm

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy 120ml - 4oz (Sampling)

Ly giấy 120ml - 4oz (Sampling)

26,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy 180ml - 6.5oz (Nước lọc)

Ly giấy 180ml - 6.5oz (Nước lọc)

29,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy 270ml - 9oz

Ly giấy 270ml - 9oz

42,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy 360ml - 12oz

Ly giấy 360ml - 12oz

39,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy 410ml - 14oz

Ly giấy 410ml - 14oz

27,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy 480ml - 16oz (Sinh tố)

Ly giấy 480ml - 16oz (Sinh tố)

27,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ly giấy 650ml - 22oz (Trà sữa)

Ly giấy 650ml - 22oz (Trà sữa)

30,875₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Nắp giấy ly giấy 14oz/16oz/22oz - Ø90

Nắp giấy ly giấy 14oz/16oz/22oz - Ø90

29,250₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy 1000ml - 32oz + nắp PP (Phở)

Tô giấy 1000ml - 32oz + nắp PP (Phở)

120,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy 150ml - 5oz + nắp PET (Kem)

Tô giấy 150ml - 5oz + nắp PET (Kem)

120,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy 210ml - 7oz + nắp PET (Kem)

Tô giấy 210ml - 7oz + nắp PET (Kem)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy 250ml - 8.5oz + nắp PET (Kem)

Tô giấy 250ml - 8.5oz + nắp PET (Kem)

260,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy 250ml - 8.5oz + nắp PP (Soup)

Tô giấy 250ml - 8.5oz + nắp PP (Soup)

260,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy 390ml - 12.5oz + nắp PP (Soup)

Tô giấy 390ml - 12.5oz + nắp PP (Soup)

90,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy 500ml - 17oz + nắp PP (Cháo)

Tô giấy 500ml - 17oz + nắp PP (Cháo)

92,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy 720ml - 24oz + nắp PP (Phở)

Tô giấy 720ml - 24oz + nắp PP (Phở)

110,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
đánh giá trên sản phẩm “Choice
0 sản phẩm
0₫
Đóng