Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm khuyến mãi
 Túi giấy bánh mỳ R10xH4xC23cm

Túi giấy bánh mỳ R10xH4xC23cm

82,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi giấy kraft bánh mỳ R9.5xH4.8xC23cm

Túi giấy kraft bánh mỳ R9.5xH4.8xC23cm

48,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi giấy kraft buger R15xH4.8xC18cm

Túi giấy kraft buger R15xH4.8xC18cm

66,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi giấy kraft R18×C23×H6cm

Túi giấy kraft R18×C23×H6cm

172,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi giấy kraft R20×C25×H10cm

Túi giấy kraft R20×C25×H10cm

180,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi giấy kraft R20×C26×H12cm

Túi giấy kraft R20×C26×H12cm

187,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi giấy kraft R25×C30×H17cm

Túi giấy kraft R25×C30×H17cm

227,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi giấy kraft R25×C33×H13cm

Túi giấy kraft R25×C33×H13cm

240,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi giấy kraft R28×C30×H10cm

Túi giấy kraft R28×C30×H10cm

247,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Túi giấy kraft R30×C40×H22cm

Túi giấy kraft R30×C40×H22cm

292,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
đánh giá trên sản phẩm “Sản phẩm khuyến mãi
0 sản phẩm
0₫
Đóng