BIO
BIO
 Chén nước chấm giấy Fest Bio 30ml

Chén nước chấm giấy Fest Bio 30ml

65,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa giấy oval Fest Bio 6.5in - 16×23cm

Dĩa giấy oval Fest Bio 6.5in - 16×23cm

100,750₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa giấy tròn Fest Bio 8 inches - Ø19.5 cm

Dĩa giấy tròn Fest Bio 8 inches - Ø19.5 cm

11,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa giấy tròn Fest Bio 9 inches - Ø23 cm

Dĩa giấy tròn Fest Bio 9 inches - Ø23 cm

136,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 600ml

Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 600ml

87,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 950ml

Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 950ml

292,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy 3 ngăn Fest Bio 1000ml

Hộp giấy 3 ngăn Fest Bio 1000ml

211,250₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 1000ml

Hộp giấy Fest Bio 1000ml

260,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 450ml (Hộp xôi)

Hộp giấy Fest Bio 450ml (Hộp xôi)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 600ml (Hộp cơm)

Hộp giấy Fest Bio 600ml (Hộp cơm)

162,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 600ml + nắp PET

Hộp giấy Fest Bio 600ml + nắp PET

87,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Muỗng giấy ngắn Fest Bio 11cm

Muỗng giấy ngắn Fest Bio 11cm

78,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy Ø10×197mm - màu trắng

Ống hút giấy Ø10×197mm - màu trắng

8,100₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy Ø12×197mm - màu trắng

Ống hút giấy Ø12×197mm - màu trắng

7,875₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy Ø6×197mm - màu trắng

Ống hút giấy Ø6×197mm - màu trắng

12,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy Ø8×197mm - màu trắng

Ống hút giấy Ø8×197mm - màu trắng

9,600₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy trắng Ø10×197mm - bọc màng

Ống hút giấy trắng Ø10×197mm - bọc màng

125,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy trắng Ø12×197mm - bọc màng

Ống hút giấy trắng Ø12×197mm - bọc màng

155,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy trắng Ø6×197mm - bọc màng

Ống hút giấy trắng Ø6×197mm - bọc màng

72,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy trắng Ø8×197mm - bọc màng

Ống hút giấy trắng Ø8×197mm - bọc màng

95,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy Fest Bio 350ml (chén)

Tô giấy Fest Bio 350ml (chén)

110,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy Fest Bio 500ml

Tô giấy Fest Bio 500ml

123,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy Fest Bio 875ml

Tô giấy Fest Bio 875ml

143,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
đánh giá trên sản phẩm “BIO
0 sản phẩm
0₫
Đóng