BIO
BIO
 Chén giấy Fest Bio 350ml

Chén giấy Fest Bio 350ml

110,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Chén nước chấm giấy Fest Bio 30ml

Chén nước chấm giấy Fest Bio 30ml

65,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa giấy oval Fest Bio 6.5in - 16×23cm

Dĩa giấy oval Fest Bio 6.5in - 16×23cm

100,750₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa giấy tròn Fest Bio 8 inches - Ø19.5 cm

Dĩa giấy tròn Fest Bio 8 inches - Ø19.5 cm

115,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Dĩa giấy tròn Fest Bio 9 inches - Ø23 cm

Dĩa giấy tròn Fest Bio 9 inches - Ø23 cm

136,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 600ml

Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 600ml

87,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 950ml

Hộp giấy 2 ngăn Fest Bio 950ml

292,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy 3 ngăn Fest Bio 1000ml

Hộp giấy 3 ngăn Fest Bio 1000ml

211,250₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 1000ml

Hộp giấy Fest Bio 1000ml

260,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 450ml (Hộp xôi giấy)

Hộp giấy Fest Bio 450ml (Hộp xôi giấy)

130,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 600ml (Hộp cơm giấy)

Hộp giấy Fest Bio 600ml (Hộp cơm giấy)

162,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Hộp giấy Fest Bio 600ml + nắp PET

Hộp giấy Fest Bio 600ml + nắp PET

112,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Muỗng giấy ngắn Fest Bio 11cm

Muỗng giấy ngắn Fest Bio 11cm

78,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy Ø12×197mm - màu trắng (trà sữa)

Ống hút giấy Ø12×197mm - màu trắng (trà sữa)

7,875₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy Ø6×197mm - màu trắng (Cafe)

Ống hút giấy Ø6×197mm - màu trắng (Cafe)

15,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy Ø8×197mm - màu trắng (Sinh tố/đá bào)

Ống hút giấy Ø8×197mm - màu trắng (Sinh tố/đá bào)

9,900₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy trắng Ø12×197mm - bọc màng (trà sữa)

Ống hút giấy trắng Ø12×197mm - bọc màng (trà sữa)

155,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy trắng Ø6×197mm - bọc màng (cafe)

Ống hút giấy trắng Ø6×197mm - bọc màng (cafe)

82,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Ống hút giấy trắng Ø8×197mm - bọc màng (Sinh tố/đá bào)

Ống hút giấy trắng Ø8×197mm - bọc màng (Sinh tố/đá bào)

95,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy Fest Bio 500ml

Tô giấy Fest Bio 500ml

123,500₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
 Tô giấy Fest Bio 875ml

Tô giấy Fest Bio 875ml

143,000₫

Lượt xem: 0
Đã bán: 0
đánh giá trên sản phẩm “BIO
0 sản phẩm
0₫
Đóng